Miễn học phí ngành sư phạm “giống kiểu lấy 1 miếng mồi ra nhử”