Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)