Microsoft Việt Nam trao 80 suất học bổng cho sinh viên ngành IT