Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên do lỗi động cơ