Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: N.Huyên)
Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: N.Huyên)
Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: N.Huyên)
Lên top