Mật vụ Mỹ dùng chó nghiệp vụ đánh hơi tất cả ôtô ra vào KS Marriott

Trong các chuyến công du nước ngoài của các Tổng thống Mỹ, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bên cạnh các nhân viên an ninh, mật vụ tinh nhuệ, những đội chó nghiệp vụ cũng là thành phần không thể thiếu.
Trong các chuyến công du nước ngoài của các Tổng thống Mỹ, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bên cạnh các nhân viên an ninh, mật vụ tinh nhuệ, những đội chó nghiệp vụ cũng là thành phần không thể thiếu.
Trong các chuyến công du nước ngoài của các Tổng thống Mỹ, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bên cạnh các nhân viên an ninh, mật vụ tinh nhuệ, những đội chó nghiệp vụ cũng là thành phần không thể thiếu.
Lên top