Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Mặt trận trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Đông
Lên top