Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hương Diệp
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hương Diệp
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hương Diệp
Lên top