Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ IX trong 3 ngày

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Vinh
Lên top