Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020-Phật lịch 2564

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhân Đại lễ Phật đản năm 2019. Ảnh: MTQT
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhân Đại lễ Phật đản năm 2019. Ảnh: MTQT
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhân Đại lễ Phật đản năm 2019. Ảnh: MTQT
Lên top