Mặt trận Tổ quốc Trung ương có thêm một Phó Chủ tịch

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Lên top