dịch covid-19 - biến thách thức thành cơ hội

Mặt trận chống dịch và mặt trận kinh tế cùng quyết tâm

Chuyển hàng xuất khẩu tại Tân cảng Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: P.V
Chuyển hàng xuất khẩu tại Tân cảng Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: P.V
Chuyển hàng xuất khẩu tại Tân cảng Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: P.V
Lên top