Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mập mờ làm trạm phát BTS, người dân yêu cầu di dời khỏi khu dân cư