THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá cho 3 đặc khu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chủ trì phiên họp. Ảnh: Q.H
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chủ trì phiên họp. Ảnh: Q.H
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chủ trì phiên họp. Ảnh: Q.H
Lên top