"Mạng xã hội không xấu, vấn đề là ý thức người dùng"

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định "mạng xã hội không xấu, vấn đề là ý thức người dùng mạng". Ảnh: QH
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định "mạng xã hội không xấu, vấn đề là ý thức người dùng mạng". Ảnh: QH
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định "mạng xã hội không xấu, vấn đề là ý thức người dùng mạng". Ảnh: QH
Lên top