Mãi phát huy truyền thống tự hào Tiểu đoàn 207 anh hùng

Đồng chí Nguyễn Văn An (giữa), Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 207, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 kể chuyện truyền thống. Ảnh: N.A
Đồng chí Nguyễn Văn An (giữa), Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 207, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 kể chuyện truyền thống. Ảnh: N.A
Đồng chí Nguyễn Văn An (giữa), Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 207, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 kể chuyện truyền thống. Ảnh: N.A
Lên top