Mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh Phạm Cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh Phạm Cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh Phạm Cường.
Lên top