Lý lịch “hoa mỹ” đến đáng ngờ của hiệu trưởng đứng lên bàn chửi học viên