Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ly kỳ diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở nhà máy Lọc dầu Dung Quất