Lý do ông Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Nho Trung chủ trì chương trình sáng 14.11.
Ông Nguyễn Nho Trung chủ trì chương trình sáng 14.11.