Lý do ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp từ năm 2018

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông tin việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.  Ảnh: Anh Tú
Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông tin việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Ảnh: Anh Tú
Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông tin việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch. Ảnh: Anh Tú
Lên top