TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN BA VÌ VÀ THỊ XÃ SƠN TÂY (HÀ NỘI):

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày 1.10. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày 1.10. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày 1.10. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Lên top