Lương tối thiểu vùng: Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ thêm 3 uỷ viên độc lập

Phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2019. Ảnh Lao Động
Phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2019. Ảnh Lao Động
Phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2019. Ảnh Lao Động
Lên top