Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương:

Luồng gió mới, quyết tâm mới vực dậy kinh tế

Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Tuyến metro số 1 TPHCM đoạn Bình Thái - Long Bình dự kiến kịp tiến độ đưa vào chạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: Huân Cao
Lên top