Lương của chồng chuyển cho vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh T.Vương
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh T.Vương
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh T.Vương
Lên top