Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Luôn gần gũi, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai, trái sang) thăm hỏi công nhân phân xưởng đóng mới Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 27.8.2000. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai, trái sang) thăm hỏi công nhân phân xưởng đóng mới Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 27.8.2000. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai, trái sang) thăm hỏi công nhân phân xưởng đóng mới Nhà máy xe lửa Gia Lâm, ngày 27.8.2000. Ảnh: TTXVN
Lên top