Lùi thời gian sửa đổi Luật Đất đai, tiếp tục nghiên cứu Luật Biểu tình

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Lên top