Luật Quốc phòng lần đầu dùng khái niệm "chủ quyền quốc gia trên không gian mạng"

Tổ ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự án Luật Quốc phòng. Ảnh: Đ.T
Tổ ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự án Luật Quốc phòng. Ảnh: Đ.T