Luật Đăng ký tài sản có ngăn được tài sản tham nhũng “ẩn nấp”?

Đại biểu Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.V
Đại biểu Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.V
Đại biểu Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.V
Lên top