THẢO LUẬN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG:

Luật An ninh mạng: Một cửa 3 khóa - chắc chắn hay cồng kềnh?

ĐB Nguyễn Lân Hiếu băn khoăn: “Chúng ta có thể bắt ép các công ty đa quốc gia đặt máy chủ tại Việt Nam, nhưng người ta không sử dụng, hay sử dụng những công nghệ đám mây thì chúng ta làm gì được? Ảnh: T.H
ĐB Nguyễn Lân Hiếu băn khoăn: “Chúng ta có thể bắt ép các công ty đa quốc gia đặt máy chủ tại Việt Nam, nhưng người ta không sử dụng, hay sử dụng những công nghệ đám mây thì chúng ta làm gì được? Ảnh: T.H