Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lúa hè thu tràn ra quốc lộ uy hiếp người đi đường