Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Lựa chọn những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm để giám sát

Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cho rằng: Cần lựa chọn nội dung mà nhân dân và xã hội quan tâm để giám sát. Ảnh: T.V
Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cho rằng: Cần lựa chọn nội dung mà nhân dân và xã hội quan tâm để giám sát. Ảnh: T.V
Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cho rằng: Cần lựa chọn nội dung mà nhân dân và xã hội quan tâm để giám sát. Ảnh: T.V
Lên top