Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Lựa chọn những nhân tố có triển vọng qua hoạt động thực tiễn

ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh Q.H
ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh Q.H
ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh Q.H
Lên top