Lựa chọn cán bộ tiếp dân phải hiểu dân, gần dân và chia sẻ với người dân

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Lên top