Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Lựa chọn cán bộ dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân

Ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Lên top