Lũ quét, lở núi ở Thanh Hóa: Khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích