Lũ quét kinh hoàng tại Lào Cai: Thiệt hại về người đã lên tới con số 12