Lũ ống cục bộ cuốn trôi 3 người tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: TD
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: TD
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: TD
Lên top