Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lũ nhấn chìm hoa màu, nhà cửa... gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở Lâm Đồng