Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lũ lụt chưa dứt, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông