Lòng yêu nước chân chính không bao giờ song hành cùng chủ nghĩa cực đoan, quá khích

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Lên top