TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI:

Lòng dân, sức dân, trí dân

Đoàn người biểu tình ngày 19.8.1945 trước cửa Bắc Bộ Phủ (ảnh tư liệu). Ảnh: A.C
Đoàn người biểu tình ngày 19.8.1945 trước cửa Bắc Bộ Phủ (ảnh tư liệu). Ảnh: A.C
Đoàn người biểu tình ngày 19.8.1945 trước cửa Bắc Bộ Phủ (ảnh tư liệu). Ảnh: A.C
Lên top