Long An triển lãm ảnh ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh Bác Hồ bên bút tích Di chúc của Người. Ảnh: Kỳ Quan
Hình ảnh Bác Hồ bên bút tích Di chúc của Người. Ảnh: Kỳ Quan
Hình ảnh Bác Hồ bên bút tích Di chúc của Người. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top