Long An: Ông Nguyễn Văn Được đã được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Được tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: L.A
Ông Nguyễn Văn Được tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: L.A
Ông Nguyễn Văn Được tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: L.A
Lên top