Long An: Huyện điểm văn hoá Cần Đước hướng về Đại hội Đảng

Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu và mừng Đại hội XII Đảng bộ huyện Cần Đước thành công tốt đẹp. Ảnh: K.Q
Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu và mừng Đại hội XII Đảng bộ huyện Cần Đước thành công tốt đẹp. Ảnh: K.Q
Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu và mừng Đại hội XII Đảng bộ huyện Cần Đước thành công tốt đẹp. Ảnh: K.Q
Lên top