Long An: Gần 5 năm, tinh giản được 643 biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top