Long An đặt mục tiêu dẫn đầu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Công nghiệp tỉnh Long An phát triển nhanh thời gian qua. Ảnh: K.Q
Công nghiệp tỉnh Long An phát triển nhanh thời gian qua. Ảnh: K.Q
Công nghiệp tỉnh Long An phát triển nhanh thời gian qua. Ảnh: K.Q
Lên top