Long An có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Được (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ảnh: K.N
Ông Nguyễn Văn Được (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ảnh: K.N
Ông Nguyễn Văn Được (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ảnh: K.N
Lên top