“Lợn 2 chuồng, rau 2 luống, giải cứu lợn” luật có khắc phục được không?

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh QH
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh QH