“Lợn 2 chuồng, rau 2 luống, giải cứu lợn” luật có khắc phục được không?

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh QH
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh QH
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh QH