Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Chị Hoa - người chia sẻ trên dòng thời gian trạng thái bức xúc về cách giải quyết hồ sơ trong thủ tục cấp giấy chứng tử. Ảnh T.V
Chị Hoa - người chia sẻ trên dòng thời gian trạng thái bức xúc về cách giải quyết hồ sơ trong thủ tục cấp giấy chứng tử. Ảnh T.V
Chị Hoa - người chia sẻ trên dòng thời gian trạng thái bức xúc về cách giải quyết hồ sơ trong thủ tục cấp giấy chứng tử. Ảnh T.V
Lên top